ریموت اندیکاتور آریان

سازنده: شرکت آریان ارس

تگ ها: ریموت اندیکاتور چراغ سر درب

چراغ سر درب یا ریموت اندیکاتور برای مشخص کردن واحد یا اتاق در طبقاتی که تعداد اتاق ها یا زون ها از 2 واحد بیشتر باشد جهت تشخیص و اقدام سریعتر بالای درب واحد مسکونی یا اتاق ساختمان های اداری نصب میگردد

خرید آنلاین محصول

SmartOxin

SmartOxin