دتکتور حرارتی متغییر( ROR افزایشی)

سازنده: شرکت آریان ارس

تگ ها: دتکتور حرارت Heat Detector (ROR)

دتکتور حرارت افزایشی مدل SH-9020 مناسب برای محل های مسکونی، تجاری ، اداری و انبارها

خرید آنلاین محصول

این دتکتور بر اساس نرخ تغییرات حرارتی و سرعت افزایش دمای محیط عمل مینماید. دو عامل افزایش مقدار دما و مدت زمان افزایش دما موجب عملکرد دتکتور میگردد.

اغلب حریق در مارحل اولیه و حالت پنهان با افزایش دمایی حدود 5 درجه سانتی گراد گسترش مییابد بنابراین استفاده از دتکتور حرارتی افزایشی (ROR) میتواند تشخیص حریق در مراحل اولیه را سرعت بخشد.

در صورتی که دمای محیط با نرخ رشد 8 الی 15 درجه در مدت 1 دقیقه افزایش یابد دتکتور به سرعت در وضعیت آلارم قرار میگیرد.

SmartOxin

SmartOxin