سوییچ کنترل روشنایی و پرده 24/12 کانال GVS

سازنده: GVS Smart home KNX

تگ ها: رله هوشمند GVS Switch Actuator KNX

سوییچ کنترل 24 کانال روشنایی یا 12 کانال پرده برقی 10 آمپر خازنی

خرید آنلاین محصول

سوییچ کنترل روشنایی 24 کانال  10 آمپر خازنی  یا 12 کانال کنترل پرده برقی GVS  تحت پروتکل KNX  با قابلیت تعریف سناریو ، تاخیردر وصل و قطع، تعریف دستورهای  1bit , 8 bit  تعریف عملگرهای منطقی AND, OR, XOR 

ارسال وضعیت سوییچ، تعریف توابع اجباری و ایمنی 


Functions

  • Max 24 fold of switch or 12 fold of shutter.
  • Shutter Actuator with 1KW rated power of electric motor.
  • Switch actuator with 10 A current, C load.
  • External 2 logic function.
  • 8 scene function.