سوییچ کنترل روشنایی 12 کانال GVS

سازنده: GVS Smart home KNX

تگ ها: رله هوشمند GVS Switch Actuator KNX

سوییچ کنترل روشنایی 12 کانال 16 آمپر خازنی KNX با 5 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش

خرید آنلاین محصول


سوییچ کنترل روشنایی 12 کانال  16 آمپر خازنی GVS  تحت پروتکل KNX  با قابلیت تعریف سناریو ، تاخیردر وصل و قطع، تعریف دستورهای  1bit , 8 bit  تعریف عملگرهای منطقی AND, OR, XOR 


ارسال وضعیت سوییچ، تعریف توابع اجباری و ایمنی ، کنترل شیرهای برقی سیستم گرمایش آبی ، 


SmartOxin  • manual operation available.
  • time functions, on/off delay.
  • scene control/presets via 8 bit/1 bit commands.
  • logic operation AND, OR, XOR, gate function.
  • status response.
  • forced operation and safety function.
  • reaction to threshold function.
  • control of electro thermal valve drives.
  • selection of preferred state after bus voltage failure and bus recovery.
  • staircase lighting functions with warning and adaptable staircase lighting time